Company’s Vision

چشم انداز شرکت

JDL به توسعه فناوری ها و محصولات جدید ، ارائه بهترین محصولات و خدمات به مشتریان خود و محافظت از محیط زیست با صمیمانه ترین قلب اختصاص یافته است.

بیشتر ببینید

فناوری و کاربرد FMBR

فناوری FMBR یک فناوری تصفیه فاضلاب است که به طور مستقل توسط JDL توسعه یافته است. FMBR یک فرآیند تصفیه فاضلاب بیولوژیکی است که کربن ، نیتروژن و فسفر را به طور همزمان در یک راکتور واحد حذف می کند. انتشارها به طور موثر "اثر همسایه" را حل می کنند. FMBR با موفقیت حالت کاربرد غیرمتمرکز را فعال کرد و به طور گسترده ای در تصفیه فاضلاب شهری ، تصفیه فاضلاب غیرمتمرکز روستایی ، اصلاح آبخیزداری و غیره استفاده می شود.

بیشتر ببینید

اخبار و انتشار پروژه