page_banner

جوایز و امتیازات FMBR

پروژه جایزه نوآوری IWA

در سال 2014 ، فناوری FMBR JDL برنده جایزه نوآوری پروژه منطقه ای IWA در شرق آسیا برای تحقیقات کاربردی شد.

تحقیق و توسعه 100

2018. فناوری FMR JDL موفق به کسب جوایز R&D 100 America از مسئولیت اجتماعی اجتماعی ویژه شناخت ویژه شد.

پروژه آزمایشی MassCEC

در مارس 2018 ، ماساچوست ، به عنوان یک مرکز جهانی انرژی پاک ، به طور عمومی به دنبال پیشنهاداتی برای فن آوری های نوآورانه تصفیه فاضلاب پیشرفته در سراسر جهان برای انجام خلبانان فنی در ماساچوست بود. پس از یک سال انتخاب دقیق و ارزیابی ، در مارس 2019 ، فناوری FMR JDL به عنوان فناوری پروژه آزمایشی WWTP فرودگاه پلیموت شهرداری انتخاب شد.

ثبت اختراع FMBR